fbpx

Публічний договір-оферта

Поділитися з друзями

Публічний договір-оферта
на екскурсійне обслуговування

Даний документ є офіційною пропозицією (публічною офертою) ФОП «Загороднюк Олександр Володимирович», ІНН 2682712896 та ФОП “Дьоміна Олена Володимирівна” ІНН 2366902128 (надалі – Виконавець), усім фізичним особам, які в мережі Інтернет користуються сайтом http://kotygoroshko.mk.ua/ або замовляють послуги іншими засобомі зв’язку (телефон, електронна пошта, програми-месенджери та ін.) і містить всі істотні умови договору на екскурсійне обслуговування.

Вчинення будь-якою особою (надалі іменованим – Турист) дій по замовленню послуг у Виконавця, за допомогою інтернет-ресурсу https://kotygoroshko.mk.ua/, іншими засобомі зв’язку, свідчить про прийняття зазначеною особою всіх умов цієї оферти. Повним і беззастережним прийняттям (акцептом) цієї оферти є здійснення Туристом платежу в рахунок оплати замовленої послуги і отриманням Виконавцем відповідного фінансового документа, що підтверджує факт оплати.

І. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ

1.1 Веб-сайт — відкритий для вільного візуального ознайомлення, публічно доступний ресурс, що належить Виконавцю та розміщений в мережі Інтернет за адресою https://kotygoroshko.mk.ua/, за допомогою якого забезпечується відображення інформації: дату і час початку та закінчення подорожі; ціну і порядок здійснення оплати; характеристику транспортних засобів, що здійснюють перевезення, тощо.

1.2 Договір оферти — це договір на екскурсійне обслуговування між Виконавцем і Туристом, який укладається шляхом акцепту оферти.

1.3 Акцепт оферти — повне і беззастережне прийняття умов оферти шляхом здійснення дій Туристом для оформлення послуг Виконавця.

1.4 Турист — Користувач, який здійснив акцепт оферти та особи, які з ним подорожують.

1.5 Учасник подорожі – Турист.

1.6 Замовлення — запит Туриста на отримання екскурсійного обслуговування згідно обраних послуг.

1.7 Користувач — дієздатна фізична особа, яка досягла 18 років, має законне право вступати в договірні відносини з Виконавцем.

1.8 Виконавець — ФОП Загороднюк О.В., ФОП “Дьоміна Олена Володимирівна”  які на законних підставах публікує ціни та умови надання екскурсійного обслуговування на Веб-сайті.

1.9 Умови конкретної подорожі – поправки, доповнення та уточнення, які вказані для ознайомлення в програмі конкретної подорожі та мають вищу силу ніж умови даного договору.

ІІ. ПРЕДМЕТ ОФЕРТИ

2.1. Виконавець  забезпечує реалізацію екскурсійних послуг (бронювання та оформлення квитків, бронювання та оформлення номерів у готелі, замовлення транспортного обслуговування тощо) відповідно до зробленого Туристом замовлення, а Турист зобов’язується оплатити послуги за встановленим розміром.

2.2. Цей публічний договір-оферта вважається укладеним (акцепт оферти) з моменту підтвердження Туристом своєї згоди з його умовами шляхом натискання кнопки «Забронювати», на етапі бронювання поїздки, де вказано «Я згоден з публічним договором-оферти» на веб-сайті Виконавця, або здійснення бронювання іншими засобом зв’язку, після чого публічний договір-оферта вважається базовим документом в офіційних взаєминах між Туристом та Виконавцем.

 

ІІІ. УМОВИ І ПОРЯДОК ЗАМОВЛЕННЯ, ПІДТВЕРДЖЕННЯ ТА ОПЛАТИ ПОСЛУГ

3.1. Після ознайомлення з інформацією про умови надання екскурсійних послуг, яка розміщена на Веб-сайті, Турист має право на власний розсуд обрати будь-які екскурсійні послуги, розміщені Виконавцем на Веб-сайті, за визначеною на Веб-сайті вартістю протягом терміну дії пропозиції за допомогою он-лайн системи доступу, розміщеної на Веб-сайті.

3.2. Замовлення обраних екскурсійних послуг здійснюється шляхом натискання кнопки «Забронювати» або іншим засобом зв’язку.

3.3. В процесі підтвердження обраного замовлення Турист вказує наступні особисті дані та дані щодо усіх подорожуючих з ним осіб:

  • прізвище, ім’я, по-батькові (згідно паспорта, який буде використовуватися при подорожі, в випадках, де це потрібно);
  • мобільний телефон;
  • адреса електронної пошти.

3.4. Турист підтверджує достовірність даних, які вводяться ним при роботі на веб-сайті Виконавця, а також даних подорожуючих разом з ним осіб і приймає на себе всю відповідальність за їх точність, повноту і достовірність.

3.5. Заміна учасників подорожі або зміна особистих даних будь-якого з учасників подорожі (Туристів)  в оформленому замовленні може призвести до втрати сили погоджених у замовленні цін, так як для зміни цих даних учасника в замовленні може бути необхідним здійснення скасування бронювання або повернення квитків по цьому замовленню і здійснення нового бронювання для Туриста. Таким чином, Турист приймає на себе всі можливі комерційні ризики, пов’язані з його діями по допущенню помилок і неточностей в наданні особистих даних пасажирів, та по заміні учасників подорожі.

3.6. Перед підтвердженням та оплатою замовлення, Турист повинен ознайомитись з деталями та програмою подорожі. Зазначена інформація у доступній, наочній формі розміщується у відповідному розділі Веб-сайту.

3.7 Турист має право оплатити частину екскурсійних послуг у вигляді авансу, що не може становити менше 50% вартості послуг, що забезпечує збереження усіх умов замовлення. У випадку сплати авансу, решту вартості послуг Турист зобов’язаний оплатити до початку надання екскурсійних послуг. Факт оплати, означає згоду Туриста з усіма відповідними умовами, правилами та обмеженнями.

3.8. Виконавець  не несе відповідальності за несвоєчасне зарахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Виконавця. Виконавець залишає за собою право скасувати пропозицію екскурсійних послуг та/або відмовити у обслуговуванні за обраними послугами до моменту оплати Туристом підтвердженого замовлення.

3.9. Послуги Виконавця  надаються в повному обсязі, за умови повної оплати Туристом відповідних екскурсійних послуг до початку тура.

3.10. Місця в автобусі розподіляються у порядку надходження бронювання: на сайті або по телефону. Пізнє бронювання (за 1-2 дні) гарантує останні місця в автобусі. Останній ряд місць в автобусі менш комфортний, ніж всі інші. Будь ласка, використовуйте раннє бронювання.

ІV. ОБОВ`ЯЗКИ СТОРІН

4.1. Виконавець зобов’язується:

4.1.1. через Веб-сайт або іншими каналами зв’язку надавати Туристу усю необхідну інформацію щодо екскурсійних послуг;

4.1.2. негайно сповіщати Туриста про обставини, що перешкоджають здійсненню екскурсійного обслуговування або сповільнюють його здійснення;

4.1.3. сприяти захисту інтересів Туриста у випадку ненадання або неналежного надання екскурсійних послуг з вини компаній-контрагентів;

4.1.4. інформувати Туриста  у випадку неможливості надати екскурсійні послуги в силу обставин, що не залежать від Виконавця;

4.1.5. Виконавець не несе відповідальності перед Туристом, не повертає сплачену вартість екскурсійних послуг й компенсацію за моральний збиток за:

4.1.5.1. несвоєчасну, неповну чи неправильну оплату послуг;

4.1.5.2. несвоєчасне внесення змін чи ануляцію замовлення Туристом;

4.1.5.3. помилкові відомості ( неправдиву інформацію), зазначені Туристом при оформленні замовлення через Веб-сайт, в тому числі помилкових відомостей про осіб, що подорожують разом із Туристом;

4.1.5.4. ненадання Туристом особам, що з ним подорожують, повної та достовірної інформації щодо подорожі, передбаченої цим договором і законодавством в сфері захисту прав споживачів;

4.1.5.5. за неявку чи запізнення Туриста (осіб, що з ним подорожують) на встановлені місця збору та відправлення протягом подорожі;

4.1.5.6. за недотримання Туристом (особами, що з ним подорожують) встановлених Перевізником правил поведінки.

4.1.5.7. збитки, що нанесені Туристу (особам, що з ним подорожують) третіми особами у період подорожі;

4.1.5.8. збереження багажу Туриста (осіб, що з ним подорожують);

4.1.5.9. шкоду, заподіяну здоров’ю, майну, багажу Туриста (осіб, що з ним подорожують), з вини Перевізника;

4.1.5.10. збитки, спричинені Туристу (особам, що з ним подорожують), у випадку відміни рейсу Перевізником, зміни часу відправлення/прибуття транспортних засобів Перевізника. Всі претензії, позови, пов’язані з неналежним наданням транспортних послуг, пред’являються безпосередньо Перевізнику, у відповідності з Правилами надання послуг пасажирського автомобільного транспорту, Правилами повітряних перевезень пасажирів і багажу, Правилами морських перевезень пасажирів і багажу;

4.1.5.11. невідповідність наданих послуг необґрунтованим очікуванням Туриста (осіб, що з ним подорожують) і їх суб’єктивній оцінці;

4.1.5.12. неможливість Туриста (осіб, що з ним подорожують) скористатися замовленими послугами із причин порушення правопорядку, заподіяння шкоди (занепокоєння) навколишньому середовищу, оточуючим, в тому числі в результаті перебування Туриста (осіб, що з ним подорожують) в стані алкогольного сп’яніння або порушення інших правил поведінки в громадських місцях, проїзду або провозу багажу;

4.1.5.13. невикористання Туристом (особами, що з ним подорожують) послуг з власної ініціативи чи вини, в тому числі з причини хвороби.

4.1.5.14 неявку Туриста у вказаний час на місця збору. В такому разі Виконавець залишає за собою право продовжити виконання програми подорожі та не чекати Туриста. В такому разі Турист буде змушений самостійно наздоганяти групу або повертатись додому за власний рахунок.

4.1.6 При відмові Туриста від оплачених екскурсійних послуг в термін, менший ніж п’ять календарних днів до початку надання послуг для подорожей по Україні оплачена вартість не повертається, якщо інше не передбачено умовами конкретної подорожі.

4.1.7 Якщо Турист бажає відмовитись від надання екскурсійних послуг в термін більший ніж п’ять календарних днів до початку надання послуг або у разі скасування туру Виколнавцем, сплачені кошти можуть бути повернені у повному обсязі протягом трьох днів, якщо інше не передбачено умовами конкретної подорожі.

4.2. Турист зобов’язується:

4.2.1. надавати необхідні документи та інформацію для здійснення Виконавцем належного екскурсійного обслуговування;

4.2.2. надати Виконавцю список осіб, які подорожують разом із Туристом та необхідну інформацію щодо таких осіб;

4.2.3. оплачувати послуги Виконавця в строки та відповідно до умов, визначених в даному договорі-оферти;

4.2.4. дотримуватись, та забезпечити дотримання особами, що подорожують разом із Туристом, вимог державних органів, митних органів, авіакомпаній і аеропортів, пов’язаних з організацією авіаперевезень на міжнародних і внутрішніх авіалініях;

4.2.5. нести матеріальну відповідальність за порушення громадського порядку у місцях перебування, транспорті, а також за псування майна у тимчасових засобах розміщення.

4.3. Повернення грошових коштів за невикористані (анульовані, скасовані), з вини Туриста, оплачені екскурсійні послуги не здійснюється. Будь-яка зміна дат, зміна кількості подорожуючих осіб, зміна кількості номерів готелю, типу номерів готелю є фактичною відмовою від екскурсійного обслуговування і вартість екскурсійних послуг, при цьому, Туристу не повертається.

V.ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

5.1. За невиконання або неналежне виконання зобов’язань за цим договором публічної оферти Виконавець та Турист несуть відповідальність згідно з чинним законодавством.

5.2. Виконавець не несе відповідальності за неможливість обслуговування Туриста з яких-небудь незалежних від нього причин, включаючи порушення роботи ліній зв’язку, несправність обладнання, погодні умови, тощо.

5.3. Виконавець  не несе відповідальності за порушення умов договору-оферти, якщо таке порушення викликане дією обставин непереборної сили (форс-мажор), включаючи: дії органів державної влади, пожежа, повінь, землетрус, інші стихійні дії, відсутність електроенергії та/або збої роботи комп’ютерної мережі, страйки, громадянські заворушення, будь-які інші обставини, не обмежуючись перерахованим, які можуть вплинути на виконання Виконавцем  умов публічної оферти і непідконтрольні Виконавцю.

5.4. Виконавець не несе відповідальності за недотримання безпосередніми постачальниками послуг або їх представниками умов бронювання та правил застосування тарифів, оскільки дані умови і правила знаходяться у винятковому віданні таких постачальників.

5.5. Спори з виконання цього договору, що виникли з ініціативи Туриста, підлягають розгляду відповідним судом за місцем знаходження Виконавця  з дотриманням претензійного порядку. Претензія в письмовому вигляді підлягає направленню на поштову адресу Виконавця. Термін відповіді на претензію 30 робочих днів з моменту отримання претензії Виконавцем.

5.6. Вся інформація, що надається Туристом при бронюванні послуг, має бути правдивою, точною, актуальною та повною. Відповідальність за коректність наданої інформації несе Турист. З метою  вдосконалення обслуговування Туриста, розмови Туриста з Виконавцем можуть бути записані.

5.7. Виконавець не несе відповідальність за упущену Туристом можливість споживання оплачених екскурсійних послуг, що виникла внаслідок зміни планів Туриста.

VI. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ ОФЕРТИ

6.1. Договір набуває чинності з моменту його укладення (акцепту оферти) і діє до повного виконання усіх зобов’язань Сторонами.

VII. ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ

7.1. Укладаючи цей Договір, Турист підтверджує, що цілком і повністю ознайомлений та згоден з його умовами, а також умовами Політики конфиденційності, тадає дозвіл на обробку Виконавцем своїх персональних даних з метою можливості виконання умов цього договору-оферти, м </p>ожливості проведення взаєморозрахунків, а також для отримання рахунків, актів та інших документів.

7.2. Дозвіл на обробку персональних даних діє протягом усього терміну дії договору-оферти, а також протягом наступних п’яти років після закінчення його дії.

7.3. Знищення персональних даних є підставою для розірвання договору-оферти і виконується на підставі письмового (на папері) заяви Туриста. В такому випадку, договір-оферти розривається з дати, зазначеної у відповідному повідомленні Туриста.

7.4. Крім цього, укладенням цього договору-оферти, Турист підтверджує, що він повідомлений (без додаткового повідомлення) про права, встановлені Законом України «Про захист персональних даних», про цілі збору даних, а також про те, що його персональні дані передаються Виконавцю. з метою можливості виконання умов цього договору-оферти, можливості проведення взаєморозрахунків, а також для отримання рахунків, актів та інших документів.

7.5. Турист також погоджується з тим, що Виконавець  має право надавати доступ та передавати його персональні дані третім особам без будь-яких додаткових сповіщень Туриста, не змінюючи при цьому мету обробки персональних даних. Обсяг прав Туриста, як суб’єкта персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» Туристу відомий і зрозумілий.

Call Now Button